Avfallslevering ved Heimdal Varmesentral

Ved dette anlegget er avfallet restavfall, dvs avfall som blir etter at verdifulle materialer er kildesortert eller utsortert i et sorteringsanlegg.

60 % av avfallet her kommer fra husholdninger i Midt-Norge. Det øvrige er restavfall fra private sorteringsanlegg som mottar avfall fra næringslivet i Trondheim og omegn.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Leveringsbetingelser for avfall 0,2MB .PDF
Instruks for levering av avfall på Heimdal 0,1MB .PDF
Revisjonsplan avfall 2016 0,2MB .PDF