Vilkår / leveringsbetingelser

Leveringsbetingelsene er sendt i post til alle våre kunder.

Avtalene regulerer, sammen med eventuelle særskilte avtalevilkår, forbrukeres rettigheter og plikter for levering av fjernvarme.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Leveringsbetingelser 0,4MB .PDF