Fakta om Statkraft Varme AS

Statkraft Varme er en del av Statkraft konsernet og har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. Selskapet har ansatte i Norge og Sverige, og er en ledende nasjonal aktør innen utbygging og drift av fjernvarme.

Trondheim Energi Fjernvarme AS skiftet 1. mars 2011 navn til Statkraft Varme AS.

Selskapet har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim og Klæbu, Harstad, Ås og Narvik, i tillegg til 5 forskjellige anlegg i Sverige.

Over 30 % av Trondheims oppvarmingsbehov dekkes i dag av fjernvarme levert av Statkraft Varme. Vi leverer varme til 8000 boliger og til 650 bedrifter og offentlige bygg i Trondheim og Klæbu.

På Hjellholmen i Harstad har vi bygget nytt fjernvarmeanlegg og vi leverer allerede varme til flere større kunder i dette området.

Vår målsetting å ha en miljøriktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder. Statkraft Varme har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982, og vi har i dag 8 fjernvarmeanlegg i Norge.

Vår årlige produksjon er på over 1 TWh.

Som kompetansesenter for fjernvarmevirksomheten i Statkraft konsernet ønsker Statkaft Varme å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge og Sverige, gjerne i samarbeid med lokale aktører.