Driftsavbrudd

Statkrafts anlegg og distribusjonsnett overvåkes av moderne systemer og kvalifisert personell døgnet rundt. Her finner du informasjon om eventuelle planlagte eller akutte avbrudd i fjernvarmeleveransen.

Utkobling på Utleir Torsdag 08.12.2016

På grunn av arbeid i fjernvarmenettet vil varmeleveransen til Utleir bli utkoblet fra kl 09.00 - 11.00. Vi beklager ulempene dette medfører.

Feilmelding

Fjernvarme er normalt en svært stabil varmekilde som krever lite vedlikehold. Skulle du likevel oppleve problemer, kan du ringe oss på 02450.