Avfallslevering ved Heimdal Varmesentral

Ved dette anlegget er avfallet restavfall, dvs avfall som blir etter at verdifulle materialer er kildesortert eller utsortert i et sorteringsanlegg.

60 % av avfallet her kommer fra husholdninger i Midt-Norge. Det øvrige er restavfall fra private sorteringsanlegg som mottar avfall fra næringslivet i Trondheim og omegn.

Justering av gebyr for standard avfallsleveranse ved Heimdal varmesentral

Grunnet en generell prisøkning i markedet for levering av restavfall, samt indeksregulering av kostnader, økes gebyr for standard avfallslevering til kr 900,- pr tonn fra 1.1.2017.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Leveringsbetingelser avfall .PDF
Revisjonsplan avfall 2017.pdf .PDF
Levering av avfall til Heimdal Varmesentral .PDF