EnergiGuiden

EnergiGuiden - for en bedre kontroll med forbruk og utgifter

Energiguiden er et web-basert ledelsesvektøy, utviklet i samarbeid med kundene. Bruker du dette verktøyet, gir det deg bedre kontroll av forbruk og utgifter.

Ved bruk kan du;

- Følge opp energiforbruk og effektuttak på en enkel måte
- Avdekke toppene og sammenligne forbruk gjennom forskjellige perioder
- Forenkle administrative rutiner

Energiguiden er en gratis tjeneste, fritt tilgjengelig for alle våre bedriftskunder.