Fjernvarmeprodukter

Fjernvarmeproduktet er en kopi av strømproduktet for samme bygg når det gjelder energipris, effekt, nettleie og avgifter. Du betaler ikke fastbeløp for fjernvarme.

Fjernvarmeprodukt for private og mindre borettslag.

Mindre borettslag er de med færre enn 10 boenheter. Fjernvarmefakturaen for private har kun ett ledd:

  • Energi / Forbruk

Fjernvarmeprodukt for bedrifter og borettslag

Statkraft Varme AS jobber kontinuerlig med å forbedre vår produksjon, leveranse og produkter slik at disse skal ha best mulig miljøprofil. Effektive kundesentraler er av stor betydning for bedre utnyttelse av produsert energi. Vår prismodell skal gi våre kunder et økonomisk insentiv til å optimalisere sine kundesentraler og reguleringssystemer.

Energiloven regulerer at fjernvarmeprisen ikke skal overstige prisen på strøm for området.

Fjernvarmefakturaen har 3 ledd:

  • Energi / Forbruk
  • Effekt
  • Volum / Effektivitet  (kun for næring/primæranlegg)

Effektleddet på fjernvarme settes likt med det lokale nettselskapet sin effektpris. Energileddet i fjernvarmeprisen omfatter summen av kraftpris, påslag, grønne sertifikater, enegiledd i nettleien samt forbruksavgift, minus 6 øre som kompensasjon for volumleddet. Volumleddet er en liten sum pr. kubikk vann som passerer gjennom fjernvarmeanlegget i bygningen.

Hensikten med et volumledd er å redusere mengden fjernvarmevann som passerer kundenes anlegg. Slik blir vår produksjon mer effektiv da energien vi produserer utnyttes bedre. Dette er en miljøvennlig løsning, og mindre energi går tapt. Det skal lønne seg å ha godt regulerte og effektive anlegg.  Et anlegg som er normalt godt regulert vil "gå i null", det blir ingen prisforskjell. For anlegg som er svært godt regulert blir det billigere og det blir tilsvarende dyrere for ineffektive anlegg. 

Les mer om volumleddet

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Ny prismodell 1,5MB .PDF