Tips & råd

Her finner du informasjon om hvordan du best kan utnytte din fjernvarme og hvordan du feilsøker hvis det oppstår problemer.

GENERELT

 • Sjekk temperatur og trykk på tur- og returledningene. Det skal være minst 700C på turledningen når det sirkulerer vann over varmeveksleren. Trykket på turledningen skal være høyere enn trykket i returledningen.
 • Er det varme i radiatorene/gulvvarmeanlegget men ikke i kranene, eller omvendt, er feilen å finne i din kundesentral.
 • Det er lurt å finne ut hvor hovedavstengingen befinner seg, i tilfelle det oppstår lekkasjer i anlegget.

LUFT I RADIATOREN

Det kan skyldes at luft har samlet seg i en eller flere radiatorer, noe som også gir dårlig varmeavgivelse. Feilen rettes ved å lufte radiatoren. Det kan du gjøre på denne måten:

 • Slå av sirkulasjonspumpen og vent et kvarter
 • Steng radiatorventilen, og slipp deretter ut luften via lufteventilen- Bruk egen luftenøkkel. Lukk ventilen når det begynner å komme vann. (kommer det vann med en gang, er det ikke luft i radiatoren og ventilen skal lukkes)
 • Gjenta denne prosedyren på alle radiatorene. Pass på at det er trykk på systemet, etterfyll vann hvis nødvendig. Start sirkulasjonspumpen.

 

INGEN VARME ELLER FOR LITE VARME

 • Undersøk om sirkulasjonspumpen går, sjekk strømforsyning og sikringer
 • Termostatventilen på radiatoren eller gulvvarmekursen kan ha låst seg i en posisjon. Prøv å dreie håndtaket mellom stengt og åpen. Hjelper ikke dette kan rattet på ventilen demonteres, da kommer du til ventilspindelen. Trykk denne inn et par ganger for å løsne den, en dråpe olje på spindelen er et godt tiltak for å unngå gjentatte problemer.
 • Filteret på fjernvarmeinntaket kan være tett, dermed reduseres gjennomstrømningen og varmeavgivelsen kan bli lavere. Rengjør filteret
 • Reguleringsventilen ved varmeveksleren kan ha satt seg fast. Gjør som beskrevet om radiatorens termostatventil.

VARMEKOMFORT

 • Har du flere radiatorer i samme rom, anbefaler samme verdi på alle termostatventilene. Du sparer ingenting ved f.eks. å åpne en radiator og stenge de andre. Dette kan tvert imot gi større forbruk.
 • Termostatene trenger fri luftpassasje, uten tildekking av gardiner eller møbler.

FROSTSIKRING

 • Du har mulighet for frostsikring hvis termostatventilen din har et snøstjerne-symbol. Denne funksjonen sørger for at romtemperaturen ligger mellom 5 og 10 grader. Dermed har du muligheten til å stenge ventilene ved lengre fravær, også om vinteren. Undersøk om frostsikringen fungerer før du tar den ibruk.

STØY FRA ANLEGGET

 • Prøv å lokalisere hvilken type støy det dreier seg om, for eksempel susing, hamring, dunking, motorstøy eller lignende.
 • Tydelig susing eller hamring fra radiator kan tyde på for høyt trykk fra sirkulasjonspumpen, prøv å stille den på et lavere turtall, gjerne det laveste trinnet.
 • Vibrasjonsstøy kan være vanskelig å definere og plassere. Spesielt støy som "kommer og går". Slå av elektriske motorer en etter en for å se om støyen forsvinner.

LAV ELLER UJEVN TAPPEVANNSTEMPERATUR

 • Sjekk temperaturinnstillingen på varmtvannet. Er det varme i radiatorene/gulvvarmeanlegget, men ikke i kranene, er feilen oftest å finne i ventilen.
 • Eldre anlegg kan ha behov for å skifte ventil på grunn av slitasje.
 • Kontroller filteret på fjernvarmeinntaket. Rengjør hvis nødvendig.

LEKKASJER

 • Det skal ikke lekke vann fra kundesentralen
 • Får du øye på lekkasjer fra kundesentralen eller varmeanlegget, tilkall rørlegger.
 • Ved mistanke om lekkasje foran hovedavstengingventilene, ta kontakt med oss på tlf. 915 02450.

GULVVARME

Mange foretrekker gulvvarmeanlegg fordi det gir spesielt god varmekomfort. Varmen sprer seg bedre i rommet enn med radiatorer, derfor trengs det i utgangspunktet en lavere gjennomsnittlig romtemperatur for å holde god varmekomfort. Dessuten blir det ikke gulvkaldt!

Likevel er det en del forhold ved vannbåren gulvvarme som det er viktig å være klar over:

 • På grunn av lav temperatur på vannet må pumpen levere en større vannmengde enn i et radiatoranlegg. Anlegget må innreguleres slik at alle rom får nok varme. I noen anlegg har det forekommet at sirkulasjonspumpen leverer for lav vannmengde.
 • Gulvvarmeanlegg har tregere temperaturregulering enn radiatoranlegg. Særlig med innstøpte gulvvarmerør. Derfor er nattsenking mindre effektivt.
 • Det er viktig at termostatene kobles riktig. Erfaringsmessig slurves det ofte her, slik at termostaten i ett rom styrer varmen i et annet rom.
 • Hvis varmen forsvinner fra en del av gulvet, kan det skyldes feil på en reguleringsventil eller "motoren" for denne ventilen. Ventilen kan også ha satt seg fast.
 • Overflatetemperaturen må ikke overstige den anbefalte maksimalverdien, det kan i verste fall skade parkett eller gulvbelegg. Tepper på gulvet hemmer varmeoverføringen til rommet, men utsetter gulvet under teppene for høyere temperatur.