Servicetjenester

Statkraft Varme AS er i ferd med å bygge opp et apparat for å kunne tilby servicetjenerster til våre bedriftskunder.

I Harstad prøver vi ut en ordning med Serviceavtaler og i landet forøvrig er det mulig å bestille en Helsesjekk/teknisk kontroll.

Tjenestene er foreløpig ikke tilgjengelige i Trondheim.

Helsesjekk / teknisk kontroll

Dette får du:

  • Analyse av ditt historiske energiforbruk, fjernvarmevannforbruk og effekt i forhold til utetemperatur.
  • Kontroll av det varmetekniske anlegget i teknisk rom i henhold til en sjekkliste.
  • Tilstandsrapport med tips og råd til forbedringstiltak.
  • Opplæring av driftspersonell ved deltagelse i gjennomgangen.
  • En helsesjekk koster kr 6500,- pr. kundesentral

Serviceavtale

Dette får du:

  • Serviceavtale er en løpende avtale hvor vi gjennomfører en Helsesjekk som beskrevet over, minimum hvert annet år. I tillegg inngår utrykninger innenfor normal arbeidstid og enkle reperasjoner og tiltak på kundesentralen (tetting av plugg, bytte pakninger og justere ventiler).
  • Tilgang til gratis teknisk support på telefon.
  • Varsling direkte fra måler. Vi programerer måleren til å sende SMS når effekten når en gitt grense. Ved rask respons er dette tilstrekkelig til å unngå at effekttoppen gir utslag på fakturaen (den høye effekten må holdes i en time for å bli "tellende").
  • Serviceavtale koster kr 490,- pr.mnd.
  • Tjenesten er foreløpig tilgjengelig i Harstad