Bestilling av fjernvarme

Viktig: Ved flytting må ny kunde være kjent. Ønsker du oppsigelse av fjernvarme uten at ny kunde flytter inn, må vannet stenges og anlegget tappes ned. Dette medører ekstrakostnader som blir belastet den som flytter ut. Ta kontakt med kundeservice tlf. 915 02450 for å avtale eventuell stenging

Anlegg

Målerinformasjon

Målerstand er ikke nødvendig hvis anlegget er fjernavlest.
Kunde som flytter ut

Kunde som flytter inn

Ønsker varsel om måleravlesning
Bestilt av