Om Statkraft Varme AS

Statkraft Varme er fjernvarmevirksomheten i Statkraft. Vi har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982, og har i dag over 100 ansatte i Norge og Sverige.

Selskapet har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Stjørdal, Namsos,  Moss, Nannestad, Sandefjord og Gardermoen i tillegg til 4 anlegg i Sverige. Stjørdal Fjernvarme AS er et eget selskap som eies av Statkraft Varme AS 85% og Stjørdal kommune 15%.

Vår målsetting er å ha en miljøriktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder. Vår virksomhet er størst i Trondheim hvor over 30 % av Trondheims oppvarmingsbehov dekkes av fjernvarme levert av Statkraft Varme.

Vi produserer over 1 TWh hvert år.

Som kompetansesenter for fjernvarmevirksomheten i Statkraft konsernet ønsker Statkaft Varme å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge og Sverige, gjerne i samarbeid med lokale aktører.