Om Statkraft Varme AS

Statkraft Varme er fjernvarmevirksomheten i Statkraft. Vi har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982, og har i dag over 100 ansatte i Norge og Sverige.

Selskapet har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Stjørdal, Namsos,  Moss, Haugerud, Sandefjord og Gardermoen i tillegg til 4 forskjellige anlegg i Sverige. Vår målsetting er å ha en miljøriktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder.

Vår virksomhet er størst i Trondheim hvor over 30 % av Trondheims oppvarmingsbehov dekkes av fjernvarme levert av Statkraft Varme. Vi leverer varme til 8000 boliger og til 650 bedrifter og offentlige bygg i Trondheim.

Vår årlige produksjon er på over 1 TWh.

Som kompetansesenter for fjernvarmevirksomheten i Statkraft konsernet ønsker Statkaft Varme å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge og Sverige, gjerne i samarbeid med lokale aktører.