Varme og lys i over hundre år

Trondheim Energi Fjernvarme ble dannet i 1982, da Trondheim kommune vedtok å bygge ut fjernvame i Trondheim via selskapet.

Høy kompetanse kombinert med stor evne til innovasjon og nyskaping har gjort oss til et moderne og effektiv leverandør av varme i vårt område. Dette er et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling både regionalt og nasjonalt.

Vår historie stammer fra 1901, hvis vi følger tidslinjen helt tilbake til start.

Vår historie kort fortalt, fra år 1901 og frem til i dag.

År 1901
4. november dette året ble "Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei" dannet. Første kraftverk igangsatt i Øvre Leirfoss. Det var en elektrisk sporvei som var betingelsen for at Trondheim Energiverk ble opprettet.

År 1901 til 1940
Planlegging og kraftutbygging av Nidelva. Nedre Leirfoss kraftverk, Løkaunet kraftverk og Svean kraftverk settes i drift i løpet av disse årene.

År 1978 til 1985
Planlegging og kraftutbygging av Orklavassdraget.

År 1982
Bystyret i Trondheim vedtar at Trondheim Energiverk starter utbygging av fjernvarme i Trondheim, energien skal baseres på avfallsforbrenning. Fire år senere er Heimdal varmesentral er i drift og tar imot avfall fra Trondheim Kommune og noen nabokommuner.

År 2002
Statkraft SF blir eier av Trondheim Energiverk.

År 2004
Statkraft vedtar bygging av ny ovnslinje på Heimdal varmesentral, byggestart i august samme år.

År 2005
Bygging av en ny overføringsledning for fjernvarme starter, ledning skal gå over Byåsen til Midtbyen. Denne ferdigstilles og settes i drift i 2008.

År 2006
NVE gir konsesjon for utbygging av Leirfossene kraftverk. Anleggsarbeidet startet i august samme år og settes i drift i 2008

År 2007
Trondheim Energiverk skifter navn til Trondheim Energi.

År 2008
Trondheim Energi Fjernvarme overtar ansvaret for 5 fjernvarmeanlegg i Sverige gjennom en avtale mellom Statkraft AS og E.ON

År 2010
Trondheim Energi sitt kraftsalgsselskap blir solgt til Fjordkraft AS, Trondheim Energi sitt nettselskap selges til TrønderEnergi.

År 2011
Trondheim Energi Fjernvarme skifter navn til Statkraft Varme AS.

Statkraft Varme AS overtar fjernvarmeprosjekt i Ås.

Statkraft Varme AS kjøper Bio Varme AS. Selskapet har anlegg i Stjørdal, Namsos, Levanger, Moss, Nannestad, Bogerud og Haugerud.

År 2012
Fjernvarmeanlegg i Harstad settes i drift. Potensialet er 80 - 90 GWh årlig.

År 2013
Byggestart for fjernvarmeanlegg i Sandefjord

År 2015
Statkraft AS overtok selskapet Gardermoen Energi AS. 

År 2017
Statkraft AS solgte anleggene i Klæbu og Levanger