Utbyggingsprosjekter

Her kan du lese om våre utbyggingsprosjekter. Utbygging av fjernvarmenett skjer gjerne i tilknytning til vei. Dermed kan både biltrafikk, parkeringsmuligheter og fotgjengere bli berørt midlertidig og oppleve ulemper i utbyggingsfasen. På disse sidene informerer vi i detalj om våre planer og aktiviteter, slik at eventuelle ulemper skal bli forutsigbare.

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål som gjelder utbyggingsprosjektene, ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du oppført under hvert enkelt prosjekt.