Utbygging Moss-Rygge

Fjernvarmeanlegget i Moss-Rygge er klar for offisiell åpning på fredag den 2. september. Selve varmesentralen sto ferdig før jul i fjor, og flere større kunder kobles til nå. Siste, tekniske utfordring i utbyggingsprosjektet var å krysse Mosseelva med fjernvarmerørene. ernvarmerørene er utstyrt med lodd og senkes ned i

I Moss og Rygge kommuner har Statkraft Varme bygget ny varmesentral ved Årvollskogen og nytt hovedfjernvarmenett som har koblet sammen fjernvarmenett  Moss sentrum – Høyda med Jeløya og Mosseporten.

Varmesentralen på Årvollskogen sto klar før jul i fjor. I morgen er det duket for offisiell åpning av den biobrenselbaserte varmesentralen med 5 MW biokjel og røykgasskondensator som fyres med skogsavfall (grot) og skogsflis. I tillegg inneholder varmesentralen to stk 8 MW gasskjeler for topp- og reservelast.

To nye storkunder

I disse dager kobles to nye, store kunder til anlegget. Både Malakoff videregående skole og Verket skole har valgt fjernvarme som oppvarmingsløsning, i konkurranse med andre løsninger. Til sammen er det ved åpningen inngått kundeavtaler for om lag 11 GWh.

Krysset Mosselva

Den siste milepælen på utbyggingssiden var den 110 meter lange kryssingen av Mosseelva, hvor fjernvarmerørene er nedgravd. Arbeidet innebar boring og sprengning av ca. 60 prosent av grøften under vann.

Tidligere i prosjektet er Mossekanalen krysset med styrt boring 2 x 180 m, og det er lagt 330 meter fjernvarmerør gjennom et våtmarksområde ved Øreåsen.

Se intervju med prosjektleder Tormod Gevelt om fjernvarmeutbygging i Moss.