Varmesentral på Årvollskogen

På Årvollskogen bygges det ny biobrenselbasert fjernvarmesentral. Anleggsarbeidene startet sommeren 2014 og skal være ferdigstilt i løpet av 2015.

På Årvollskogen bygges ny biobrenselbasert varmesentral med 5 MW biokjel og røykgasskondensator som skal fyres med skogsavfall (grot) og skogsflis. I tillegg vil varmesentralen inneholde to stk 8 MW gasskjeler for topp- og reservelast.

Entreprenør for utbyggingen er Veidekke Entreprenør AS, avd. Østfold.

Normal arbeidstid for arbeider er fra kl 07:00 til 16:00, mandag til fredag. Anleggsstøy vil kunne forekomme i dette tidsrommet i hele byggeperioden.

Status, november 2015
Selve varmesentralen er ferdigstilt. Utvendig er hovedkjøreporten kommet på plass og området er asfaltert. For tiden pågår testing av instrumenter og styresystemer, og første leveranse av flis, tørrflis som skal legges i bunnen av flislagret, er ankommet.

For tiden pågår uttesting og inntrimming av bio- og gasskjeler med sine undersystemer. Varmeleveranser fra Årvollskogen varmesentral er med dette startet opp og leverer til fjernvarmenettet mot Moss sentrum.