Fjernvarmenett i Moss-Rygge

Status, november/desember 2015

Arbeidet med hovedfjernvarmenettet pågår fortsatt.

I menyen til høyre finner du oppdatert informasjon om status for pågående utbyggingsaktiviteter for fjernvarmetraseen langs de aktuelle veistrekningene i både Moss og Rygge.

 

Generelt om gravearbeidene:

Mens gravearbeidene pågår må det påregnes noe redusert fremkommelighet og all parkering langs vei og fortau må begrenses. Vi ber om forståelse for dette.

Midlertidige adkomster eller kjørebroer vil bli lagt ut fra sideveier og utkjørsler ved behov. Alle veier og områder som berøres av gravearbeidene vil føres tilbake til den stand de var i opprinnelig.

Gravearbeider pågår fra kl. 07.00-19.00, noe nattarbeider vil forekomme på strekningen.

Har du spørsmål om praktiske forhold vedrørende arbeidene ta kontakt med våre prosjektledere.

For andre henvendelser ta kontakt med byggherre / kundeservice på telefon 02450.