Strekningen Tykkemyr - Kryssing under RV 19-Verket skole-Osloveien

Boring under RV 19.

18/11-2015: Trasé gjennom skolegården til Verket skole ble sluttført sommeren 2015. Kryssing under RV19 er utført. Sammenkobling av rør på begge sider av RV 19 pågår og forventes sluttført i løpet av desember. Videreføring fra Verket skole og ned til krysset Verksløkka/Osloveien er under planlegging – utførelse er ikke tidfestet.

22/10-2015: Arbeidet pågår og vil etter planen ferdigstilles i løpet av desember 2015. Arbeidet foregår i stor grad utenfor trafikkert område og vil i begrenset grad berøre tredjepart.