Strekningen Logns plass -Bråtengata -Glassverket

18/11-2015: Gravestart er forsinket i påvente av sluttføring av gravearbeider i Jeløygata. Sannsynlig gravestart i løpet av 2-3 uker.

22/10-2015: Gravearbeider planlegges igangsatt uke 44. Byggetiden er påregnet å være 4-6 uker. Reetablering med asfalt utføres deretter dersom været tillater det, ellers vil området bli reetablert våren 2016. Arbeidet vil medføre begrenset fremkommelighet i perioder.