Utbygging Sandefjord

Sandefjord värmecentral

Utbygging av fjernvarme i Sandefjord pågår. Utbyggingen innebærer graving og legging av fjernvarmerør i flere av byens gater, og bygging av et flisfyrt produksjonsanlegg på Bugården.

Bio Varme fikk konsesjon for bygging i 2008. Etter at selskapet ble en del av Statkraft i 2011, er det nå Statkraft som står som utbygger.

Byggeperioden for etablering av hovednett og delstrekk til kunder fra Komplett stadion i vest til Kamfjord sykehjem i øst og vil være ferdig i løpet av 2015.

Etter det vil aktiviteten i stor grad være begrenset til tilknytning av enkeltkunder.

Bygging av varmesentralen for fornybar varme på Bugården er sluttført. Anlegget ble igangsatt i november 2014 og kunder i området fra Bugården, gjennom byen og over til Kamfjord sykehjem vil i løpet av 2015 få levert fjernvarme.

Utbyggingen av fjernvarme vil gi en stor miljøgevinst. Beregninger viser at CO2-utslippene vil kunne reduseres med betydelige 6 000 tonn pr år når anlegget er i full drift. Gevinsten oppnås fordi mange gamle oljekjeler fases ut og erstattes med miljøvennlig vannbåren varme.