Badeparken

05-06-2015: Stikkledning til Rica Park er etablert og ferdigstilt

01.07.2014: Badeparken ble ferdigstilt til 17.mai. Gjenstående arbeider er stikkledning til Rica Park hotell.

25.april 2014: Fjernvarme er nær ferdig lagt i parken og vil bli reetablert satt tilbake i opprinnelig stand til 17mai.