Bugården Varmesentral

Bygging av varmesentralen for ny fornybar varme på Bugården er sluttført og har vært i drift fra november 2014.

Fakta om anlegget:

  •  2x4 MW Fliskjeler – rent trevirke, skogsflis, bark og Grot (grener og topper).
  •  Røkgasskondensering for god energieffektivitet og økt miljøgevinst.
  •  2x6 MW Bio-olje og fyringsolje (spisslast og reservelast).
  •  1,2 MW El-kjel (primært sommerlast). • Volum flislager (inkl tipplomme) er ca 1800 m3.
  •   Antall flislass tilkjørt pr. dag i vinterhalvåret er 3-5, færre i sommerhalvåret.
  • Ca. 90% av varmeproduksjonen vil komme fra fornybar biobrensel.

For ytterligere informasjon, kontakt driftsansvarlig Ole Jonny Ellingsen, mob 95753883.