Bugårdsparken- Pindsle

05-06-2015: Fjernvarme er ferdig lagt opp til Ringveien.

09-12-2014: Det planlegges graving opp til Ringveien ved Pindsle i kvartal 1 2015.

18-06-2014: Fjernvarme er ferdig lagt i Stadionveien, forbi Svømmehallen og frem til Bugården ungdomsskole. Fortsettelsen opp mot Pindsle er foreløpig uavklart.