Bjerggata- Thaulowsgate-Museumsgata

Bjerggata og Thaulowsgate er ferdigstilt. Arbeider i Museumsgata er planlagt utført i 2015.

18-11-2015: Museumsgata er ferdig fra Rådhusgata til Thaulowsgate. Kantsteinsetting pågår fra Rådhusgata oppover til Gokstadveien. Arbeider vil pågå så lenge været tillater dette. Resterende arbeider vil bli utført vår 2016 (Asfaltarbeider kan ikke foregå på vinter)

26.-0-2015: Reetablering av fortau og kjørebane i Museumsgata fra Rådhusgata ned til Thaulowsgate utføres nå og ferdigstilles før vinter 2015. Museumsgata nordover fra Kongensgate vil bli midlertidig istandsatt.

05-06-2015: Museumsgata (nordover fra Rådhusgata) – pågående arbeider fram til høst 2015.


05-06-2015: Museumsgata (sørover fra Rådhusgata) - pågående arbeider, gata reetableres medio juli.


05-06-2015:
Bjerggata og Thaulowsgate er ferdig.

09.12.2014: Det planlegges graving i Museumsgata sørover fra Rådhusgata til Thaulowsgate  1.kvartal i 2015. Dette med værforbehold.

15.10.2014: Asfaltering i Thaulowsgate utført. Bjerggata er ikke asfaltert i påvente av byggeprosjekt i Bjerggata skal ferdigstilles.

 01.07.2014: Det legges nå veilyskabel i Thaulowsgate. Det skal asfalteres i Thaulowsgate og deler av Bjerggata før ferien.

25.04.2014: Fjernvarme og vannledning er ferdig lagt i Bjerggata, Thaulowsgate inkludert kryssing av Museumsgata. Kobling av stikkledninger for vann inn til boliger må fullføres før Thaulowsgate kan fullføres.


Videreføring i Museumsgata gjenopptas tidligst til høsten.