Graving og legging av fjernvarme i Rådhusgata

Mesteparten av arbeidene er utført pr. 1.juli 2014. Endelig ferdigstilling av gata er planlagt våren 2015

26-10-2015: Fortau og kjørebane er ferdigstilt i Rådhusgata. Brosteinslegging i krysset Storgata-Rådhusgata er planlagt utført våren 2016.

05-06-2015: Kantsteinsetting, legging av veilyskabel og hellelegging er pågående aktiviteter

15-10-2014: endelig ferdigstilling av Rådhusgata med kantstein er planlagt til våren 2015

01-07-2014: Siste del av Rådhusgata ut mot Musemsgata vil bli midlertidig asfaltert og skal åpnes for trafikk mandag 07.07.2014.

18-06-2014: Kvartalet Dronningensgata-Kirkegata: Gata ble tilbakefylt, midlertidig asfaltert og åpnet for trafikk uke 24.

 18-06-2014: Kvartalet Kirkegata-Skolegata Gata ble tilbakefylt, midlertidig asfaltert og åpnet for trafikk uke 24.

 18-06-2014: Kvartalet Jernbanealleen-Storgata:Gata er midlertidig asfaltert og åpnet for trafikk

25.april 2014: Kvartalet er tilbakefyllt, og kvartalet er åpnet for gjennomkjøring i uke 18. Det er noe gjenstående arbeider samt asfaltering som vil medføre kortere stengninger av gata.

18-06-2014: Kvartalet Skolegata –Jernbanealleen: Gata er åpen for trafikk.

25.april 2014: Kvartalet er tilbakefylt og det er åpnet for gjennomkjøring fra Skolegata til Jernbanealleen. (snudd kjøreretning) i løpet av uke 18. Det er noe gjenstående arbeider samt asfaltering som vil medføre kortere stengninger av gata. Se for øvrig framdriftsplan.

 18-06-2014:  Kvartalet Storgata- Museumsgata: Halve kvartalet er gravd opp. Det graves nå både i Museumsgata nordover og østover i Rådhusgata med flere gravelag, dette for å begrense anleggsperioden og av henyn til høysepntkabel som må legges og kobles fra Museumsgata inn i Rådhusgata før gata kan lukkes.

Vi beklager ulempene gravingen skaper for Dem

Spørsmål kan rettes til:

Entr. Haakon Skuggeda

Telefon 33192600

E-post@skuggedal.com