Utbygging Namsos

Statkraft Varme AS utvider forsyningsnettet for fjernvarme i Namsos. Vi er nå ferdig med den utvendige traseen fra sentrum til Høknes og tilkobling av kundene langs denne traseen pågår.

Statkraft Varme AS har inngått kontrakt med Glømmen Entreprenør AS på graving for legging av rør fra brannstasjonen og fram til Olav Duun Vidg.

For strekningen fra Namdalshagen og ned til Tiendeholmen Park(leiligheter under oppføring) skal firma Br. Brøndbo AS utføre gravearbeidene. For begge traseer er Heimdal Industriservice engasjert i forbindelse med legging av fjernvarmerør.

Følgende offentlige anlegg vil bli knyttet til fjernvarmeanlegget og vil få dekket nødvendige energibehov til oppvarming, ventilasjon og tappevann:

 • Namsos Helsehus
 • Oasen svømme- og miljøsenter
 • Namsoshallen
 • Høknes barneskole
 • Høknes ungdomsskole
 • Namsos barneskole
 • Olav Duun videregående skole
 • Sykehuset Namsos

Prosjektet har følgende framdriftsplan:

 • Overhallsveien-Olav Duun vei i tidsrommet uke 22-25
 • Emil Astrups veg i tidsrommet uke 26-30
 • Dr. Batts vei – Emils Astrups vei i tidsrommet 23-26


Alle arbeider rundt skoleanleggene vil bli utført i skoleferien.

Mens grøftearbeidene pågår må bilister regne med at det blir noe redusert framkommelighet, og at parkering ikke blir mulig i de berørte gatene. Vi ber om forståelse for dette. Midlertidige adkomster eller kjørebroer vil bli lagt ut fra sideveger og utkjørsler ved behov.