Statkraft legger fjernvarmerør i Ranheimsvegen

Hovedarbeidene med å legge fjernvarmerør i Ranheimsvegen, fra Grilstad Fabrikker, forbi Ranheim Skole og til rundkjøringen ved Vikelva, ble ferdig 08.10.2015. Nå gjenstår asfalt og beplantning

 

Planting av trær:

Vår entreprenør, BN Entreprenør AS, har startet plantearbeidene i grøntrabatten mellom gang- og sykkelvegen og Ranheimsvegen langs idrettsanlegget og disse sluttføres i løpet uke 19.

Legging av siste asfaltlaget (slitelag):

Det vil bli utført noe fresing i uke 18 på kveldstid og så planlegges det å legge selve slitelaget i  uke 19 hvis været blir bra. Hvis det blir nedbør, vil det forskyve arbeidet noe. De midlertidige asfaltkilene som er lagt ut i forbindelse med avkjørsler, vil bli fjernet rett i forkant av asfalteringen. Vi ber om at trafikkantene er forsiktige når de kjører over de nedsenkede partiene av kantsteinen i den tida asfaltkilene er fjernet og fram til asfaltlaget er lagt. Dette arbeidet utføres av BN’s underentreprenør Veidekke. I forbindelse med fresing/asfaltering  så vil det bli manuell dirigering av trafikken der det foregår arbeider.

Alle arbeider skal være ferdigstilt til 01.06.2016.