Namsos

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Namsos kommune.

Anlegget består av en varmesentral som forbrenner flis som grunnlast. I tillegg mottas det biovarme fra Moelven. Anlegget har også gass og oljekjel som effektreserve.

Totalt fjernvarmenett gjennom Namsos sentrum er på ca 9,1 km. Større kunder er sykehuset, kommune og fylkeskommune.

 • Frode Hammer

 • Fakta

  Produksjon 2016: 18,9 GWh

  Fornybarandel: 87,1 %

  Brenselskilde: Biobrensel

  CO2 : 37,1 g/kWh*

  *CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.