Nannestad

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Nannestad.

Virksomheten har eksistert siden 2005, og i dag leveres 10 GWh varme årlig til 20 offentlige bygg og næringsliv i Nannestad sentrum. Totalt 3,2 km fjernvarmetrase er bygd.

 • Per Weidenhaijn

 • Fakta

  Produksjon 2016: 7,9 GWh

  Fornybarandel: 94 %

  Brenselskilde: Biobrensel

  CO2 : 34,4 g/kWh*

   

  *CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.