Stjørdal

Statkraft Varme drifter fjernvarmeanleggene for Stjørdal Fjernvarme AS som har konsesjon for å levere fjernvarme i Stjørdal kommune.

Anlegget består av en varmesentral på Lillemoen som har 2  biokjeler, røykgasskondensering og 2 oljekjeler.

Fjernvarmenett gjennom Stjørdal sentrum er på ca 12,0 km. Stjørdal kommune og forsvaret er de største kundene.

Stjørdal Fjernvarme AS eies av Statkraft Varme AS 85% og Stjørdal kommune 15%

 

 • Frode Hammer

 • Fakta

  Produksjon 2016: 23 GWh

  Fornybarandel: 98,6

  Brenselskilde: Biobrensel

  CO2 : 30,3 g/kWh*

  *CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.