Sandefjord

Høsten 2013 startet Statkraft Varme byggingen av en ny varmesentral og et fjernvarmenett i Sandefjord sentrum.

Hovednettet er på 10 km og forsyner flere større næringsbygg i kommunen som Rådhuset, SVGS, Svømmehallen, Kamfjord sykehjem og Scandic Park Hotell. Varmesentralen på Bugården har vært i drift siden 2015. 


Fjernvarmeanlegget i Sandefjord er i hovedsak basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet. Varmesentralen på Bugården produserer varme av bioenergi i form av fast biobrensel, røykgasskondensering, bioolje, elektrisitet og olje. I tillegg er to varmepumper plassert i Kilen brygge, tilknyttet fjernvarmesystemet.

 

 • Per Weidenhaijn

 • Fakta

  Produksjon 2016: 22,6 GWh

  Fornybarandel: 99,6

  Brenselskilde: Biobrensel

  CO2 : 27,2 g/kWh*

   

  *CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.