Ås

Urbygningen, hovedhuset til NBU

Hovedhuset til NMBU

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Ås kommune.


En varmesentral basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet, er bygd inne på universitetsområdet for Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU). Varmesentralen
skal også kunne brukes av universitet for undervisning og FoU aktiviteter.

Videre er det bygd ca 5,5 km nytt fjernvarmenett gjennom NMBU’s område og videre ned gjennom Ås sentrum og frem til Ås Ungdomsskole. I tillegg har Statkraft overtatt ca. 1,5 km eksisterende fjernvarmenett inne på NMBU’s område. NMBU's bygninger og flere kommunale og private bygninger i Ås sentrum er tilknyttet fjernvarmenettet.

 

 

 • Per Weidenhaijn

 • Fakta

  Produksjon 2016: 23,5 GWh

  Fornybarandel: 99,8

  Brenselskilde: Biobrensel

  CO2 : 22,8 g/kWh*

   

  *CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.