Moss

Moss fjernvarme

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Moss og Rygge kommuner.

Hovedproduksjonen kommer fra en varmesentral på Årvollskogen. I tillegg til Årvollskogen produseres det varme på Mølla (Lantmannen) og Mosseporten.

Anlegget i Moss er basert på utnyttelse av deponigass, havreskall fra lokal industri (Lantmännen) og bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av propan/butan. Fra høsten 2017 vil også spillvarme fra Rockwool være en del av energimiksen i Moss.

Det er bygget ut nytt hovednett for å koble forsyning fra Årvollskogen sammen med Moss sentrum, Jeløya og Mosseporten. Totalt fjernvarmenett er på ca 25 km

Det er tilknyttet over 50 bygninger til nettet, med sykehuset som den største kunden. I tillegg er 5 skoler og flere andre offentlige bygg tilknyttet, samt noen eneboliger.

 

 • Per Weidenhaijn

 • Fakta

  Produksjon 2016: 31,3 GWh

  Fornybarandel: 89,4

  Brenselskilde: Biobrensel

  CO2 : 46,2 g/kWh*

   

  *CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.