Harstad

Statkraft Varme leverer fjernvarme i Harstad kommune. Varmen produseres fra en varmesentral på Hjellholmen som benytter flis som grunnlast. Som effektreserve er det installert to gasskjeler.

Nettet i Harstad er totalt 18 Km og det går fra Stangnes industriområde til Sama (Tine) med Hjellholmen varmesentral ca. midt på. Det er tilknyttet over 70 bygninger til nettet, med eksempelvis sykehuset som den største kunden. I tillegg er skoler, Grottebadet, Harstadhallen, hoteller, kulturhuset og industribygg tilkoblet, samt noen eneboliger. Etablering av sentralen medførte investeringer på 200 millioner. Etableringen har medført ytterligere ringvirkninger for Harstad: nye grønne arbeidsplasser, varer og tjenester kjøpes lokalt og et lokalt selskap leverer brensel.

 • Frode Hammer

 • Fakta

  Produksjon 2015: 39 GWh

  Fornybarandel: 98,8

  Brenselskilde: Biobrensel

  CO2 : 29,2 g/kWh*

   

  *CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.