Trondheim

Trondheim

Fjernvarmebyen Trondheim

Trondheim har hatt fjernvarme siden 1982. I dag dekker fjernvarme 30% av byens oppvarmingsbehov. Forbrenningsanlegget på Heimdal brenner restavfall som igjen varmer opp fjernvarmevannet.

Fra Heimdal går det varmt vann i  rør til store deler av byen. Eksempel på bygg som varmes opp av fjernvarme i Trondheim: er St.Olavs Hospital, NTNU, Lerkendal Stadion og Nidarosdomen. I tillegg dekker vi oppvarming i de fleste borettslagene i byen.

For å kunne tilby en sikker leveranse av fjernvarme i Trondheim, har vi undersentraler på Marienborg, Nidarvoll, Dragvoll, Lilleby, Øya, Midtbyen, Brattøra, Heggstadmoen og Ladehammeren.

  • Terje Berg