Bestilling av fjernvarme

Viktig: Ved melding om flytting må ny kunde oppgis, Vi trenger bla. opplysninger om
fødselsdato/org.nr
. Ønsker du oppsigelse av fjernvarme uten at ny kunde flytter inn, må vannet stenges og anlegget tappes ned. Dette medfører ekstrakostnader som blir belastet den som flytter ut. Ta kontakt med kundeservice tlf. 915 02450 for å avtale eventuell stenging

Anlegg

Målerinformasjon

 
Kunde som flytter ut

Kunde som flytter inn

Ønsker varsel om måleravlesning
Bestilt av