Faktura og betaling

Våre faktureringsrutiner tilsier at private får faktura etter hvert kvartal mens næringskunder får faktura hver måned. Fra og med 2020 vil også private få faktura hver måned.

eFaktura

Med eFaktura mottar du faktura fra Statkraft Varme AS rett i nettbanken din. Fakturaen er ferdigutfylt, og du slipper å taste KID, kontonummer, beløp og forfallsdato når du skal betale, men du har mulighet til å endre både forfallsdato, beløp og kontonummer som skal belastes.

I nettbanken vil du få et arkiv over alle betalte og ubetalte regninger, og det er enkelt å betale regninger selv om du er på reise.

Avtale om eFaktura oppretter du i din nettbank. Når du betaler en faktura fra Statkraft Varme, skal du kunne velge eFaktura fra oss i nettbanken.

For å registrere en avtale om eFaktura manuelt, trenger du din eFaktura-referanse, den finner du midt på fakturaen fra oss.

EHF

Vi tilbyr EHF-faktura til våre næringskunder. Bedriften må være registrert i ELMA-registeret med samme organisasjonsnummer som hos Statkraft Varme. Når det er gjort, tar dere kontakt med vårt kundesenter og gir beskjed om at dere ønsker EHF-faktura.

AvtaleGiro

Med AvtaleGiro blir dine faste regninger automatisk betalt. På forfall belaster banken din konto for avtalt beløp, og overfører dette til oss. Du har mulighet til å stoppe betalingen, om du skulle ha behov for det.

Ved å opprette både eFaktura og AvtaleGiro mottar du ingen papirfaktura, og betaling skjer automatisk ved forfall.

Opprettelse av AvtaleGiro skal komme som et tilbud i nettbanken når du betaler en faktura fra oss. Hvis du får problemer, kan banken din hjelpe deg med dette.  

Kontakt kundeservice

Kontakt vår kundeservice, hvis du vil vite mer. Telefon 915 02450 eller epost: