Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelsene er sendt i post eller epost til alle våre kunder.

Avtalene regulerer, sammen med eventuelle særskilte avtalevilkår, forbrukeres rettigheter og plikter ved levering av fjernvarme.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Leveringsbetingelser for varme og kjøling 0,2MB .PDF
Alminnelige betingelser for kjøp av tilleggstjenester 40KB .PDF
Leveringsvilkår for kjøleanlegg 0,2MB .PDF