Energimåler

Energimåleren består av en vannmåler, to temperaturfølere og en enhet for registrering/avlesing.

Vannmåleren er normalt plassert i fjernvarmens returledning og registrerer antall liter vann som passerer gjennom røret. Temperaturfølerne er plassert i tur- og returledning og registrerer temperaturen på fjernvarmevannet frem til og ut av kundesentralen.

Ut fra mengden vann og tur/retur-temperaturer kan man beregne nøyaktig hvor mange kWh som er brukt i en angitt periode. 

Målerverdiene for bedriftskunder samles inn og sendes automatisk til en dataserver en gang i måneden og danner grunnlaget for faktura. Målere hos privatkunder leses av manuelt av kunden en gang i kvartalet. En omlegging til automatisk avlesing er under planlegging også for husholdningskunder.

Ved å trykke på avlesingsenheten får man fram momentanverdier for henholdsvis effekt (kW), vannmengde (M³/h) og tur/retur-temperaturer (oC).