Energimåler

Energimåleren består av en vannmåler, to temperaturfølere og en registerings-/avlesingsenhet.

Vannmåleren er normalt plassert i fjernvarmens returledning og denne registrerer antall liter vann som passerer gjennom røret.  Temperaturfølerne er plassert i tur og returledning, disse registrer temperaturen på fjernvarmevannet fram til kundesentral og temperatur ut av kundesentralen.

Ut fra mengden vann og tur/returtemperaturer kan man beregne nøyaktig hvor mange kWh som er brukt i en angitt periode.  Målerverdiene samles inn en gang i måneden (for bedriftskunder) og sendes til en dataserver og danner grunnlaget for faktura.  Målere hos privatkunder leses av kunde en gang i kvartalet.

Ved å trykke på avlesingsenheten får man fram momentanverdier for hhv. Effekt (KW), vannmengde (M³/h) og tur- og returtemperaturer(oC).