Korona og fjernvarmefakturaen

Fjernvarme er listet som en samfunnskritisk tjeneste i disse korona-tider. Statkraft følger situasjonen tett og har gjort alle nødvendige tiltak for å sikre egne ansatte og normal drift på alle våre fjernvarmeanlegg. Vi bistår også utsatte kunder med betalingsløsninger.

Fjernvarmeprisen går ned i Norge

Vi er inne i en koronakrise og Europa stopper opp. Dette fører til overskudd på kraft, noe som igjen gjør at kraftprisen faller. I februar var spotprisen i Norge rundt 14 øre/kWh i områdene hvor vi leverer fjernvarme. I 2019 var tilsvarende pris 44 øre/kWh. Samtidig har det vært en mild vinter som også gjør at næringskundene får lavere effektkostnader og alle får et lavere forbruk. Disse faktorene gjør at fjernvarmekostnaden fremover vil være langt lavere enn i 2019.

Vi opprettholder normal drift

Statkraft Varme har alle sine anlegg i normal drift. Vi har gjort tiltak for å redusere risikoen for at både driftspersonell og administrativt personell kan bli satt ut av sykdom. I tillegg er reservepersonell varslet for eventuell bistand om nødvendig. 

For deg som opplever bortfall av inntekt

Vi ønsker å hjelpe deg! Enten du er privat- eller næringskunde, ta kontakt med Kundeservice dersom du har fått betalingsutfordringer. Du når oss på e-post: kundeservice@statkraftvarme.no eller telefon 915 02450.