Test av senket temperatur i Trondheim høsten 2022

Statkraft skal teste senkning av temperaturen på vannet i fjernvarmenettet. Dette vil vanligvis ikke ha noen konsekvenser for våre kunder så lenge utetemperaturen holder seg over null grader. Testen gjøres på en begrenset del av nettet, i områdene  Heimdal-Tiller-Okstad-Fossegrenda- Risvollan-Nidarvoll.

Bakgrunn for testen er at Statkraft i løpet av noen år ønsker å senke temperaturen på permanent basis, og ønsker gjennom testen å få erfaringer med dette slik at eventuelle kompenserende tiltak kan planlegges.

Dersom du som kunde opplever redusert innetemperatur i testperioden ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice. Vi kan ha behov for å avlegge deg et besøk for å avdekke årsaken og eventuelt utbedre dette.

 

Testen skal gå en periode i høst og senest være avsluttet i desember.

Kundeservice

Telefon +47 91502450

Mandag - fredag kl. 09-11, 12-15

 

Epost: kundeservice@statkraftvarme.com