Fra kloakk til fjernvarme

16 Nov, 2020

Kloakken i Trondheim gir varme til byens befolkning. Gjennom et samarbeid mellom Trondheim kommune ved Ladehammeren renseanlegg og Statkraft varme sin fjernvarmevirksomhet i Trondheim klarer man å gjenbruke og utnytte kloakken slik at ingen ressurser går til spille. Samspillet er til stede gjennom hele renseprosessen til nytte for begge parter.

Ladehammeren renseanlegg ligger som navnet sier langs fjorden på Ladehammeren i Trondheim. På utsiden finner vi flere teglstensbyggninger som passer godt inn i landskapet. Man kunne lures til å tro at dette var selve renseanlegget. Slik er det ikke, rensingen foregår inne i fjellet bak. Her er det gravd ut store haller og tuneller – dimensjonene er imponerende. I den aller innerste kroken kommer det en elv av kloakk inn til renseanlegget. Det er kloakken fra den delen av Trondheims befolkning som bor på østsida av elva og overraskende nok er inntaket luktfritt!

Første stopp i renseprosessen er mekanisk rensing. Store rister samler opp alle partikler som er større enn 3 mm. Det betyr for det meste skittent dopapir og noen Q-tips. Vannet klemmes ut og transporteres til Heimdal varmesentral hvor det brennes og blir til fjernvarme.

Kloakken ser nå ut som brunt sølevann og går videre til kjemisk rensing. Der tilsettes aluminium og et hjelpestoff som gjør at partiklene i kloakken binder seg til hverandre og etter hvert blir så store at de faller til bunns, derfra samles de opp og transporteres til pasteurisering.

Pasteurisening innebærer at massen varmes av fjernvarme til 65 grader i en time. Dette dreper virus, egg og bakterier. Massen overføres nå til råtnetankene på utsiden av anlegget.

Her fungerer den som mat for den bakteriekulturen som lever i tanken og det produseres metangass. Gassen brennes i Statkraft sin gasskjel på stedet og vi produserer fjernvarme til pasteuriseringen og til det ordinære fjernvarmenettet.

Etter 30 dager i råtnetank, er massen blitt til biogjødsel og blir brukt som jordforbedring.

Hvis du har fulgt med i beskrivelsen over så har du fått med deg at alt innholdet i kloakken blir gjenbrukt og bare tilnærmet rent vann slippes ut i fjorden. Det er bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis.