Statkraft Varme

Norway flag icon
Norway

Akkumuleringstank Gardermoen varmesentral

13 Apr, 2021

Tankens volum vil være ca. 2000 m3, diameter ca. 12m og høyde ca. 25m. Maksimum temperatur i tanken vil være 100 grC. 

En akkumuleringstank er en stor ‘’varmtvannsbereder’’ som kjapt og effektivt kan jevne ut variasjoner i produksjonen, for eksempel ved driftsforstyrrelser og effekttopper/-variasjoner. Biokjeler er tunge å regulere og en akkumuleringstank kan derfor forhindre at man må starte spisslastkjeler med mindre miljøvennlig brensel som olje.

Tanken lades når biiokjelene har overskuddskapasitet eller når det er billig elektrisk kraft tilgjengelig. Erfaringer fra driften på Gardermoen er at etterspørselen av varme på morgenene er relativt stor, men kortvarig pga. dusjing på hotellene, noe som gir en typisk effekttopp i døgnproduksjonen. Da kan det komme godt med å ha varmt vann i reserve i akkumulatortanken.
Prosjektet vil gi økt bruk av biobrensel som igjen bidrar til å nå målet om 100% fossilfri forsyning.

Forventet vekst på Gardermoen vil bety en nær dobling av levert fjernvarme fra dagens nivå og frem mot 2045.  Veksten vil i hovedsak komme fra Gardermoen Næringspark.

Bygging skal starte i 2022 og den skal stå ferdig på senhøsten samme år.