Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft Varme

Replacewithtranslations
Norway

Smart løsning i Stjørdal - Individuell måling med fjernvarme

05 Jan, 2021

Øverst i Kjøpmannsgata i Stjørdal står to bygninger i slutten av livssyklusen. Snart skal de rives, og det nye, innholdsrike bygget med garasje-anlegg i kjelleretasjen, næringsarealer i 1.etg og leiligheter på to plan skal bygges. Selv om det er mange måneder til både riving og bygging er i gang, har Statkraft vært involvert i planleggingen lenge allerede.

-    Her skal vi nemlig levere fjernvarme med individuell måling til hver enkelt leilighet, forklarer Arild Reklev, prosjektleder i Statkraft.

 

I mange leillighetskomplekser og borettslag kan det oppstå uklarheter rundt fordeling av kostnaden for varmtvann - spesielt der det er valgt tradisjonelle fellesløsninger, med samlet energimåling og fakturering etter for eksempel antall kvadratmeter. Ja - av og til kan vel uklarheten til og med føre til uenigheter?

-    Hvem dusjer mest og minst, hvor mange er det i familien, er de gamle eller unge, har de langt eller kort hår - og i det hele tatt, humrer Reklev. I dag forventer sluttkunden, de som til syvende og sist skal kjøpe leiligheten, å ha oversikt over eget energiforbruk.

-    Med Individuell måling fra Statkraft, trenger verken borettslaget eller andre bruke ressurser på å løse slike floker. Da er det vi som leverer og eier varmemåleren til hver enkelt leilighet. Den måler forbruk av både varme og tappevann nøyaktig. Dermed er det vi som sørger for automatisk måling og fakturering. Det oppleves som rettferdig og trygt for de som bor i leilighetene.

Dermed trenger sameiet eller borettslaget kun å fordele varmebehovet til fellesarealene som fellesutgifter.

 

Men - det er svært viktig å være med i planleggingen fra første stund. Individuell måling bør nemlig brukes sammen en 3-rørsløsning.

-    Da får bygget tur-retur fjernvarmerør for oppvarming av bolig, og kaldt vann koblet til en tappevannsveksler i hver bolig, som produserer varmt vann i det øyeblikket du trenger det, forklarer Reklev.

-    Derfor er det viktig at vi har tidlig kontakt med utbygger, for å planlegge nettopp den rørløsningen. Da er vi med på å skape merverdi og et mer ettertraktet produkt for vår kunde. Og det liker vi!

 

Det finnes smarte og arealeffektive løsninger for leilighetssentral og måler. Disse kan plasseres i prefabrikkerte skap, som enkelt kan plasseres på badet ovenfor toalettet, eller ute i gangen dersom det passer bedre. Disse kan bygges inn i vegg, med ulike design og med og uten sisterne.

 

Løsningen sørger også for lite varmetap, og effektiv energiutnyttelse.

-    Dermed er 3-rørsløsning med individuell måling et godt produkt for miljø og klima, i tillegg til å være et økonomisk godt valg.

 

Mer om individuell måling: https://www.statkraftvarme.no/produkter-og-tjenester/individuell-maling-i-boligbygg/

 

Fakta: Fjernvarme pluss

Individuell måling er en del av Fjernvarme PLUSS, et fordelsprogram som inneholder alle smarte energiløsninger med fjernvarme. Dette gjør det enklere og tryggere å velge vannbårne, miljøvennlige energiløsninger som lønner seg for både utbygger og beboer.

Fjernvarme PLUSS-programmet består av produktene

-   3-rørsløsning i boligbygg

-   Individuell måling i boligbygg

-   Gatevarme med fjernvarme

-   Kjøling med fjernvarme

-   Byggvarme med fjernvarme

-   Gulvvarme med fjernvarme

-   Hvitevarer med fjernvarme

 

Les mer om Fjernvarme PLUSS her: https://www.statkraftvarme.no/produkter-og-tjenester/fjernvarme-pluss/