Kunngjøring

18 Jan, 2021

Statkraft Varme AS har fått endret tillatelse til brenning av farlig avfall på grønn liste ved Heimdal Varmesentral i Trondheim kommune. Tillatelsen har en ramme på forbrenning av 12 000 tonn farlig avfall hvert år. Vedtaket blir lagt ut på norskeutslipp.no. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker.

 

Nedenfor ser du en liste over de nye avfallstypene