Om fjernvarme

Med bruk av biobrensel fremfor fossile brensler spiller fjernvarme en nøkkelrolle i vår felles kamp for å minske utslippene av klimagasser.