Jump to content Jump to navigation Jump to search
grønt
Kristin Bløtekjær

Miljøstrategi

Statkraft arbeider kontinuerlig med å vurdere miljøaspektene ved fjernvarmevirksomheten. På denne måten kan vi sette inn ressurser for å forbedre vår miljøprestasjon der det er mest effektivt.

Vi har etablert en langsiktig miljøstrategi. Strategien setter en rekke klare ambisjoner og mål for vårt miljøarbeid. Blant annet skal vi:

  • Øke andelen av fornybare brensler i alle våre fjernvarmenett. På sikt vil vi bli helt fossilfrie.
  • Arbeide for å senke utslippsnivåene fra anleggene.
  • I fellesskap med våre kunder gjøre våre fjernvarmenett mer energieffektive.
  • Bare benytte klimavennlig elektrisitet i våre anlegg.

Kontakter ytre miljø

profile image
Sissel Hunderi
Rådgiver ytre miljø
profile image
Ola Niklasson
Rådgiver ytre miljø