Enkelt og problemfritt

relax

En fjernvarmeløsning består av få kompliserte, mekaniske komponenter og har vært kommersielt tilgjengelig i snart et halvt århundre. Dette har gjort at de årlige driftskostnader for fjernvarme er nesten neglisjerbare sammenlignet med alternative løsninger. Tilbakemeldinger fra våre kunder viser at en fjernvarmeløsningen er robust, har meget lang levetid og at behovet for vedlikehold er meget lavt.