Fjernvarme og miljøet

natur

Vår verden er i endring og globale miljøtrusler blir stadig mer tydelige. Statkraft er Europas største leverandør av bærekraftig energi, og Statkrafts fjernvarme beveger seg stadig mot 100% klimanøytralitet. Flere av våre fjernvarmenett er allerede i dag stort sett fossilfrie.

Miljø sammen med arbeidsmiljø står alltid øverst på agendaen på Statkrafts  møter og samlinger. Fordi klimaendringene står øverst blant miljøspørsmålene, er minimering av fossile utslipp selvfølgelig et hjertesak for oss. Derfor gjennomfører vi et grønt skifte mot bruk av brensel i form av trevirke og avfall. Vi prøver i økende grad å bruke bærekraftige bio-oljer i stedet for de tradisjonelle fossile oljene.

Miljøarbeidet vårt er basert på å redusere vår miljøpåvirkning, der det har størst innvirkning. Derfor kartlegger og vurderer vi kontinuerlig våre miljøaspekter. Resultatet av dette arbeidet fører til vår miljøpolitikk og miljøstrategi. Sistnevnte oppdateres hvert femte år og inneholder konkrete, ambisiøse og klare mål for hvor vi vil med vårt miljøarbeid. Dette kan for eksempel være å øke vår fornybarandel, redusere nitrogenutslipp og ta vare på og om mulig utnytte våre restprodukter.