Lokale miljødata

Fjernvarme tilbyr en klimasmart lokal løsning med brensel fra nærområdet. Dette betyr att alle våra fjernvarmenett ser ulike ut når det gjelder brenselmiks og derav utslipp

Fjernvarme tilbyr en klimasmart lokal løsning med brensel fra nærområdet. Dette betyr att alle våra fjernvarmenett ser ulike ut når det gjelder brenselmiks og derav utslipp

Når det gjelder utslipp av karbondioksid, er det noen forskjellige standarder for å forholde seg til. I Norge er de ledende Klimagassregnskap og BREEAM,  i Sverige forholder man seg til Svensk Fjärrvärme og BREEAM.

Vi vil rapportere forrige års faktiske verdier, samt en prognose for hvordan vi tror det nåværende nettverket vil se om fem år.