Lokale miljødata – BREEAM

Fjernvarme gir en klimasmart, lokal løsning med fornybart brensel fra nærområdet. Dette betyr at alle våre fjernvarmenett er ulike når det gjelder brenselmiks og klimapåvirkning.

Når det gjelder CO2-utslipp, er det forskjellige standarder å forholde seg til. I Norge er Klimagassregnskap og BREEAM de ledende. I Sverige forholder man seg til Svensk Fjärrvärme og BREEAM.

Vi rapporterer forrige års faktiske verdier, samt en prognose for hvordan vi tror den nåværende miljøpåvirkning vil se ut i 2030.

Her finner du teknisk manual fra Byggalliansen.

Du finner vår BREEAM-dokumentasjon nederst på denne siden. Den består av et notat som er felles for alle anleggene våre, og deretter separate dokumenter for hvert anlegg med fjorårets utslippstall.

Kontakter ytre miljø

contact profile
Sissel Hunderi
Rådgiver ytre miljø
contact profile
Ola Niklasson
Rådgiver ytre miljø


Relatert innhold